Varför sitta här?
Photo by fotografierende on Unsplash

Varför sitta här?

Ett ord
mer sa ja
men det rullar
inte så där.
Nu är
det manligt
jaha okej
det var ju bra
varför sitta här
se världen
men tvivlar på
det
Nu är ja här
tomte igen

Stäng meny