Tiden

Tiden

Dra ditt strå ur stacken

Samma läge för det

Samma fönster

Samma person

Jag fattar

Brukar du gå här

Ny dag

Gammal som ung

Dagarna går på

Somliga lever här andra där

Men det tjänar inget en tanke till

Det varar i timmar

Stressen

Eller lugnet

Nu är tiden inne

Stan och landet

Vara var det jag var

Stäng meny