Ibland

Ibland

Ha det som förr

Samma misstag

Samma begrepp

Inte vara där men var här då

Viktiga saker

Måste göra nu inte sen

Utanför ibland

I sällskap ibland

Ror så jag inte orkar

Ta mig dit

Stäng meny