I samma stund
Jordan Steranka on Unsplash : https://unsplash.com/photos/14nyv8R2pmY

I samma stund

Samma stund
som ja sitter
ser allt värdelöst ut
ledsen utan anledning
leder till mer ledsamhet
samtidigt lever vi
i en värld
som man måste gå
vidare med saker
leva i nuet och inte
tänka negativt så mycket
samma stund
vi frodas i nuet
lever vi vidare

Stäng meny